Vrijmetselaarsloge Industria Nr. 255 te Drachten

Nieuwsgierig naar vrijmetselarij?

Kom naar onze

AVOND VOOR BELANGSTELLENDEN

op 3 oktober 2024!

Volhardend, IJverig, Werkzaam.

Loge Industria is een relatief kleine en actieve vrijmetselaarsloge, met zo’n 25 leden, die bijeenkomt op de maandagavond. 
De vestigingsplaats is Drachten en het is daarmee één van de loges in Friesland, die valt onder de regio Noord-Nederland. 

De loge kenmerkt zich door een saamhorigheid en harmonie waardoor we in een sfeer van vertrouwelijkheid samenkomen en van gedachten kunnen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Door de bescheiden omvang van de loge kunnen de leden, in vrijmetselaarstaal broeders, elkaar op een persoonlijk niveau leren kennen.

 De plaats van samenkomst is Hoornsterzwaag. Ook gelegen in Friesland. 
We delen daar het logegebouw met onze moederloge “Ken U Zelven” uit Heerenveen. 

De leden van onze loge komen hoofdzakelijk uit Friesland en omgeving met ieder een verschillende achtergrond in het maatschappelijk leven.