Vrijmetselaarsloge Industria Nr. 255 te Drachten

Vrijmetselarij